Partners

De sexting campagne is een gezamenlijk project van verschillende organisaties. Kompaan en De Bocht en het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant hebben samen initiatief genomen tot actie. Ze hebben gekozen voor WE CAN Young Tilburg als uitvoerder van de campagne, en in het speciaal hun changemakers. Ook de zedenpolitie heeft een belangrijke rol gespeeld in het project. Daarnaast hebben we kennis gehaald uit de (onderwijs)praktijk. Samen staan we sterk!

Kompaan en De Bocht
Steunpunt Huiselijk Geweld Midden Brabant
WE CAN Young Tilburg
Politie
Juli Ontwerpburo
stom!
Ordnas BV