Do's & Don'ts

Wat je wel en wat je zeker NIET moet doen...

Sexting is een thema waar volwassenen en jongeren op verschillende wijzen naar kunnen kijken. Waar voor jongeren de focus kan liggen op spanning, opwinding en experimenteren op seksueel en relationeel gebied, zijn volwassenen geneigd om jongeren te behoeden voor de mogelijke risico’s. Wil er een acceptabele aanpak ontstaan waar beide ‘partijen’ voldoeding uit kunnen halen, moet een combinatie gemaakt worden van ideeën, motivatie en wensen van de doelgroep met inzichten van deskundigen.